Wat is Psychosomatiek ?

 

Het woord Psychosomatiek komt uit het Oud-Grieks

Psyche betekent Geest of Ziel. Soma betekent Lichaam.

Psychosomatiek of Psychosomatische geneeskunde is een medisch gebied dat zich bezighoudt met ziektebeelden die zich vooral lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een duidelijke factor zijn.

Een andere definitie voor Psychosomatiek of Psychosomatische geneeskunde betreft een interdisciplinair medisch terrein welke de relaties onderzoekt tussen psychologische, sociale en gedragsfactoren op lichamelijke processen en kwaliteit van leven van mensen.

 


De oorzaak van veel ervaren klachten zijn niet of vaak moeilijk medisch vast te stellen.

De mens en het menselijk lichaam bezit een zelfgenezend vermogen,  dat wil zeggen het neigt altijd tot herstel.

Lichaam en geest zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Ze zijn tot een bepaalde hoogte wel van elkaar te onderscheiden, echter niet van elkaar te scheiden.

Wanneer psychische spanningen of stress ervaren wordt, kan dit een negatief effect hebben op fysiologische / lichamelijke processen en functioneren en uiteindelijk leiden tot lichamelijke symptomen.

Als er symptomen optreden en aanhouden zijn hier altijd gefundeerde redenen voor.

Dit wil niet zeggen dat we deze redenen altijd direct weten of al helder in ons bewustzijn aanwezig zijn. Meestal zijn deze redenen onbewust of verborgen in ons onderbewustzijn.

Een psychosomatisch werkend therapeut gaat met de persoon op zoek naar deze gefundeerde, maar vaak onbewuste redenen.

Wanneer deze redenen in het bewustzijn worden verkregen kan er gewerkt worden aan reductie of oplossen van de oorzaak van de aanwezige symptomen.

Vaak betreft het emotionele spanningen welke een significante rol hebben of oorzaak zijn voor fysieke aandoeningen.

 

Klachten, ziekten, aandoeningen en/of symptomen trachten te onderscheiden in lichamelijk of psychisch gaat uit van de vooronderstelling dat lichaam en geest te scheiden zijn.

Dit is in toenemende mate achterhaald daar bijna alle lichamelijke aandoeningen mentale factoren hebben die het begin, de presentatie/uiting, het onderhoud, de vatbaarheid voor behandeling en het herstel bepalen.

Volgens deze opvatting kan zelfs het beloop van ernstige ziektes worden beïnvloed door iemands gedachten, emoties, overtuigingen en algemene gezondheid.


Als gevolg van ervaren stress kan een toestand ontstaan van disfunctie of structurele schade aan lichaamsorganen door onjuiste activering van het onvrijwillige zenuwstelsel en de klieren van interne afscheiding. Het psychosomatische symptoom komt dus naar voren als een fysiologische bijkomstigheid van een emotionele toestand.

 

Een somatoforme stoornis is een psychische aandoening, waarbij een persoon lichamelijke symptomen heeft waarvoor geen somatische oorzaak (lichamelijke ziekte) gevonden is.

De persoon ervaart reële lichamelijke klachten welke niet zijn ingebeeld.