Werkwijze

Samen zullen we de door u ervaren klachten en/of hulpvraag inventariseren en onderzoeken. Dit zal in gesprekvorm plaatsvinden met behulp van onderzoekende vragen.

Het is van belang om helder te krijgen op welk terrein uw hulpvraag precies ligt.

Vele klachten hebben een multi-factoriële oorzaak.

Indien er sprake is van lichamelijk klachten wordt het volgende onderzocht:


  • Hoe lang spelen de klachten ?
  • Zijn ze intermitterend aanwezig of constant ?
  • Hoe is het beloop geweest ?
  • Welke factoren hebben invloed op het ervaren van klachten ?
  • Hoe was de ontstaanswijze ?
  • Betreft het een recidief ?
  • Welke impact hebben de klachten op uw leven ?
  • Medicatie
  • Andere relevante zaken


Het meespelen van eventuele stressfactoren zal worden geïnventariseerd.

Eerste deel betreft met name het opdoen van inzichten van meespelende factoren. Zaken welke mogelijk onbewust meespelen worden in het bewustzijn gebracht.

Inzicht alleen geeft echter nog geen verandering.

Het tweede deel betreft Veranderwerk.

Hier bepaal je welk gedrag, welke symptomen je wilt veranderen EN wat je hiervoor in de plaats wilt.

Hierbij wordt het formuleren van een helder doel van belang. Ons brein heeft namelijk een doel nodig. Dit doel dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Wanneer er geen helder doel is, zal het brein doelloos ronddolen, welke zich bijvoorbeeld kan uiten in steeds herhalende of niet-helpende gedachten.

Wanneer het doel helder is hetgeen u wil bereiken, wordt het mogelijk dit te realiseren.

Wanneer het doel helder is, wordt het mogelijk bewust te worden hetgeen u tegenhoudt om uw doel werkelijkheid te laten worden.

Vaak zijn er onbewuste, emotionele blokkades welke ons tegenhouden te krijgen hetgeen we wensen. Deze kunnen bestaan uit niet-helpende gedachten of ervaringen die we gehad hebben in ons leven.

Wanneer deze onbewuste gedachten en emoties bewust worden, kunnen we er aan werken deze te veranderen.

De technieken waarbij in dit veranderwerk gebruik wordt gemaakt, betreffen fysieke of mentale processen of oefeningen. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van de kracht van de gedachten en de geest en leidt tot bewustzijnsverruiming.

 

De meeste personen merken na 5 sessies (structurele) veranderingen.